hemContainerillustrationer för SAS i parallellperspektiv,
(som anställd på Pyramid Communication)