hem2009 anlitades jag som utställningssccenograf och projektledare för att ta fram en utställning om klimatförändringen åt Röda Korset och Humanitetens hus i Malmö. Utställningen kom att heta Klimat & Konsekvens.

Utställningen inleddes med en film och en vetenskaplig introduktion på ett växthus.Termometrar med olika temperaturökningsintervaller illustrerade vad som kan komma att hända i framtiden.Själva utställningen var sedan indelad i 5 cirklära rum omgärdade av trådgardiner. Varje rum var kategoriserad utifrån 5 olika mänskliga rättigheter som rubricerades som Mat, Boende, Hälsa, Flykt och Konflikt. Tema för rummet på bilden ovan var MAT.Ett matstånd fick stå som illustration och här redde vi ut vad problematiken bestod av. I matstånden presenterades med bild och text samt en film olika människor från olika delar av världen berättar om deras öden och hur de hade drabbats av klimatförändringen.Längs med trådväggarna presenterades olika lösningar och vad besökarna själva kunde göra för att leva mer klimatsmart.

Nästa tema var BOENDE och gestaltades av en klassisk röd stuga med vita knutar. Även här presenterades människoöden med film, bild och text.Ett bildkollage visar hur förödelsen kan se ut när en översvämning, jorderosion, skogsbrand eller en cykon dragit fram i olika delar av världen.Hur förberedd är du? En gestaltning som visar en källare som blivit vattenfylld och allt ligger huller om bullder. Vad skulle du sakna mest om du förlorade ditt hem?Våga vägra flyga. En jämförelse av olika färdmedel Skåne till Stockholm och vilka koldioxidutsläpp det innebär.Olika personer som jobbar med klimatfrågan på olika plan berättade sin syn på individens påverkan och på deras framtidssyn. Dessa intervjuer presenterades på gröna silhuetter.

Nästa rum handlade om hälsopåverkan och symboliserades med myggnät, myggljud, sjukhussäng, fläkt mm.Nästa tema, männsiskor som flyr klimatförändringen, gestaltades med en gummibåt fylld av resväskor med en bakgrund av Maldiverna.

Temat konflikt berättade om vattenproblematiken och gestaltades av en vattenbrunn.En del av rummet handlade uteslutande om lösningar, vad som händer i Malmökommun och här inredde jag även ett klimatbibliotek och en plats att göra sina egna löfen på en pin.

VANDRINGSUTSTÄLLNING - KLIMAT & Konsekvens

Jag har även tagit fram en vandringsutställning på samma tema, se bilder nedan.